Gitr

Wat is een Front-End Ontwikkelaar?

Het front-end van een website is het deel waar gebruikers mee interageren. Alles wat je ziet als je over het Internet navigeert, van lettertypes en kleuren tot uitklapmenu’s en schuifbalken, is een combo van HTML, CSS, en JavaScript dat door de browser van je computer gestuurd wordt.

Vereiste vaardigheden en hulpmiddelen voor front-end ontwikkeling

Front-end ontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor de gebruikersgerichte code van een website en de architectuur van zijn meeslepende gebruikerservaringen. Om die doelstellingen uit te voeren moeten front-end ontwikkelaars bedreven zijn in drie hoofdtalen: HTML, CSS, en Javascript programmeren. 

Naast vloeiendheid in deze talen moeten front-end devs vertrouwd zijn met frameworks als Bootstrap, Foundation, Backbone, AngularJS, ReactJs en EmberJS, die zorgen voor geweldig uitziende inhoud, ongeacht het apparaat, en bibliotheken als jQuery en LESS, die code verpakken in een bruikbaardere, tijdbesparende vorm. 

Veel vacatures voor front-end ontwikkelaars vragen ook om ervaring met Ajax, een veel gebruikte techniek voor het gebruik van Javascript die pagina’s dynamisch laat laden door op de achtergrond servergegevens te downloaden.
Een front-end dev is verantwoordelijk voor de inrichting van een huis dat door een back-end dev gebouwd is.
Met behulp van deze hulpmiddelen werken front-end ontwikkelaars nauw samen met ontwerpers of gebruikerservaring analisten om mockups, of wireframes, van ontwikkeling tot oplevering te brengen. Sterke front-end ontwikkelaars kunnen ook nauwkeurig specifieke problemen in de gebruikerservaring opsporen en aanbevelingen en gecodificeerde oplossingen geven om het ontwerp te beïnvloeden. Het is ook belangrijk om vlot samen te werken met andere teams in het bedrijf om specifieke doelen, behoeften en mogelijkheden te begrijpen en die richtlijnen vervolgens uit te voeren.

Alles wat je nu op deze website ziet werd mogelijk gemaakt door een front-end ontwikkelaar. Een ontwerper maakte het logo en de grafische voorstellingen, een fotograaf nam de foto’s, en een tekstschrijver schreef de tekst. Maar een front-end ontwikkelaar assembleerde al die stukjes, vertaalde ze in web-taal, en bouwde de ervaring die je met elke pagina hebt. 

gitr design en front end ontwikkelaar

Wat is een back-end ontwikkelaar?

Dus wat maakt het front-end van een website mogelijk? Waar worden al die gegevens opgeslagen? Dit is waar het back-end om de hoek komt kijken. Het back-end van een website bestaat uit een server, een applicatie, en een database. 

Een back-end ontwikkelaar bouwt en onderhoudt de technologie die deze componenten aandrijft die, samen, het mogelijk maken dat de gebruikers-gerichte kant van de website überhaupt kan bestaan.
Vereiste vaardigheden en hulpmiddelen voor back-end ontwikkeling

Om de server, de applicatie en de databank met elkaar te laten communiceren, gebruiken back-end ontwikkelaars server-side talen als PHP, Ruby, Python, Java, en .Net om een applicatie te bouwen, en gereedschappen als MySQL, Oracle, en SQL Server om gegevens te vinden, op te slaan, of te veranderen en ze in front-end code aan de gebruiker terug te geven. 

Back-end devs gebruiken deze hulpmiddelen om web-applicaties te maken of eraan bij te dragen met schone, overdraagbare, goed gedocumenteerde code. Maar voor ze die code schrijven, moeten ze samenwerken met zakelijke belanghebbenden om hun specifieke behoeften te begrijpen, die dan vertalen in technische eisen en de meest effectieve en efficiënte oplossing bedenken voor de architectuur van de technologie.

Wat is een Full Stack Ontwikkelaar?

Er is vaak geen zwart-wit onderscheid tussen front-end en back-end ontwikkeling. “Front-end ontwikkelaars moeten vaak die extra back-end vaardigheden leren, en omgekeerd, vooral in de huidige economie waar marketing dun bezet is,” zei Matranga. “Ontwikkelaars hebben iets van die discipline-overschrijdende vaardigheden nodig. Vaak moet je een generalist zijn.”

Full stack ontwikkelaars zijn manusjes-van-alles

Treed binnen: de full stack ontwikkelaar. De rol werd gepopulariseerd door de engineering afdeling van Facebook. Het idee is dat een full stack ontwikkelaar cross-functioneel kan werken aan de volledige “stack” van technologie, d.w.z. zowel het front-end als het back-end. Full stack ontwikkelaars bieden het volledige pakket.

Vereiste vaardigheden en hulpmiddelen voor Full Stack ontwikkelaars

Full stack ontwikkelaars werken, net als back-end devs, aan de server kant van webprogrammering, maar ze kunnen ook vloeiend de front-end talen spreken die bepalen hoe de inhoud er aan de gebruikers-gerichte kant van een site uitziet. Het zijn manusjes-van-alles.

Om de toenemende complexiteit van full stack ontwikkeling te illustreren, zie je hier een voorbeeld van hoe een full stack er in de afgelopen jaren uitgezien zou kunnen hebben, vergeleken met het huidige moment:

Ongeacht de specifieke hulpmiddelen moeten full stack ontwikkelaars, afhankelijk van het project of de klant, kennis hebben van elk niveau van de werking van het web: Linux servers instellen en configureren, server-side API’s schrijven, in de client-side JavaScript duiken die een toepassing aandrijft, en een “ontwerp-oog” op de CSS richten.
Met behulp van deze hulpmiddelen moeten full stack ontwikkelaars onmiddellijk de client- en server-side verantwoordelijkheden van een oplossing kunnen vaststellen en de voor- en nadelen van verschillende oplossingen kunnen verwoorden.

Een full stack ontwikkelaar zou verantwoordelijk zijn voor de hele stroom van je ervaring met deze blog post, van de laadtijd en de layout tot de interactiviteit en structurele onderbouwing.

De kern van de zaak

Webontwikkeling heeft vele gezichten. Maar welk soort ontwikkeling je ook overweegt na te streven, zachte vaardigheden zoals aandacht voor detail, snel kunnen leren, efficiënt problemen kunnen oplossen, en sterke communicatie zullen je goed van pas komen, naast de hierboven geschetste harde vaardigheden.